TWORZYMY STYLOWĄ UROCZYSTOŚĆ W OPARCIU O PAŃSTWA

MARZENIA ORAZ CHARAKTER

WE CREATE A STYLISH CEREMONY FOCUSED ON YOUR DREAMS AND CHARACTER

 

JAK PRACUJEMY ?

 

HOW DO WE WORK ?

During Our first meeting, we get to know each other and discuss your expectations. We set the date of the initial cost estimate of our services. We present it in a place convinient for you. We deal with every project characteristically. When you feel that we are trustworthy, we sign a contract. We further simplify international celebrations through messenger. Then we start what we love the most, ie composing the ceremony.

Podczas Naszego pierwszego spotkania poznajemy się nawzajem oraz omawiamy Państwa oczekiwania. Ustalamy datę wstępnego kosztorysu naszych usług. Przedstawiamy go w dogodnym dla państwa miejscu. Każdym projektem zajmujemy się charakterystycznie. Kiedy poczują  Państwo, że jesteśmy godni zaufania podpisujemy umowę. Uroczystości międzynarodowe dodatkowo upraszczamy poprzez messenger. Wówczas rozpoczynamy to co kochamy najbardziej czyli komponowanie uroczystości.

 

 

Votre Mariage Workshop of Beautiful Moments

Votre Mariage Workshop of Beautiful Moments is professionalism combined with passion. During our activity, we have consulted over 180 Pairs. We participated with the organization of many ceremonies and weddings. We’ve made several thousand decorations.

Votre Mariage Pracownia Chwil Pięknych to profesjonalizm połączony z pasją. W czasie swojej działalności przekonsultowaliśmy ponad 180 Par. Uczestniczyliśmy w organizacji wielu ślubów i wesel. Zrobiliśmy kilka tysięcy dekoracji.

 

CO DAJEMY?

WHAT WE GIVE?

CO DAJEMY ?

WHAT WE GIVE?

100 %

siebie

ourselves

200 %

inwencji

inventiveness

300 %

zadowolenia

satisfaction

 

W chwili obecnej zatrudniam wspaniały zespół pasjonujący się swoją pracą i spełnianiem Państwa marzeń. 6 florystek-dekoratorek, które z przyjemnością ukwiecą Wasz świat oraz 2 konsultantki ślubne z których pomysłów i pracowitości jestem bardzo dumna oraz grafika komputerowego

 


 At the moment I employ a great team that is passionate about their work and fulfilling your dreams. 6 florist-decorators that will gladly decorate your world and two wedding consultants whose ideas and diligence I am very proud of and computer graphics

DECOR

Properly prepared marriages should always take into account many factors that may affect the course of the ceremony. Protection against bad weather conditions, establishing a suitably sunlit or slightly shady place, terrain location and even soil hardness are just a few of the many elements that later determine the successful course of the ceremony. This knowledge is experienced by every experienced decorator who only after considering these factors creates a stylish arrangement. Subject and style are always selected individually to show your uniqueness.

 

DEKORACJE

Odpowiednio przygotowane zaślubiny powinny zawsze brać pod uwagę wiele czynników, które mogą wpłynąć na przebieg ceremonii. Zabezpieczenie przed złymi warunkami atmosferycznymi, ustalenie odpowiednio nasłonecznionego lub delikatnie zacienionego miejsca, położenie terenu, a nawet twardość gruntu to tylko kilka z wielu elementów, które później warunkują udany przebieg ceremonii. Taką wiedzę posiada każdy doświadczony dekorator, który dopiero po uwzględnieniu tych czynników tworzy stylową aranżację. Tematyka i styl dobieramy zawsze indywidualnie, aby pokazać Waszą wyjątkowość.

THEMED WEDDING

A ceremony and a wedding is a unique day in life. The Individual Offer is tailor-made to suits your needs and includes those elements that you have chosen as the most necessary and essential for the organization of your wedding ceremony and wedding reception. We’ll make sure every detail is perfect. We will take care of the timelines from the contractors, we will inform you about the progress in the preparation of your ceremony day.

ŚLUB TEMATYCZNY

Ślub i wesele to niepowtarzalny dzień w życiu. Indywidualna Oferta jest skrojona w sam raz do Waszych potrzeb zawiera te elementy, które wybraliście jako najpotrzebniejsze i niezbędne w organizacji Waszej ceremonii ślubnej i przyjęcia weselnego. Dopilnujemy, aby każdy szczegół był perfekcyjny. Zadbamy o terminowość od wykonawców, będziemy informować Was o postępach w przygotowaniach Waszego dnia ceremonii.

WEDDING ON FRESH AIR

The open air is more and more often chosen by couples in Poland. This decision is unique and very personal, but each time requires the perfect planning of every detail. Properly prepared marriages should always take into account many factors that may affect the course of the ceremony. Protection against bad weather conditions, establishing a suitably sunlit or slightly shady place, terrain location and even soil hardness are just a few of the many elements that later determine the successful course of the ceremony. This knowledge is experienced by every experienced decorator who only after considering these factors creates a stylish arrangement. Subject and style are always selected individually to show your uniqueness.

PLENER

Plenery coraz częściej jest wybierany przez Pary w Polsce. Ta decyzja jest wyjątkowa i bardzo osobista, ale za każdym razem wymaga idealnego zaplanowania każdego detalu. Odpowiednio przygotowane zaślubiny powinny zawsze brać pod uwagę wiele czynników, które mogą wpłynąć na przebieg ceremonii. Zabezpieczenie przed złymi warunkami atmosferycznymi, ustalenie odpowiednio nasłonecznionego lub delikatnie zacienionego miejsca, położenie terenu, a nawet twardość gruntu to tylko kilka z wielu elementów, które później warunkują udany przebieg ceremonii. Taką wiedzę posiada każdy doświadczony dekorator, który dopiero po uwzględnieniu tych czynników tworzy stylową aranżację. Tematyka i styl dobieramy zawsze indywidualnie, aby pokazać Waszą wyjątkowość..

ORGANIZUJESZ ŚLUB ?

KONIECZNIE SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ORGANIZE YOUR WEDDING? CONTACT US NECESSARILY